Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2014

sonriente
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaRina Rina
sonriente
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaRina Rina
sonriente

July 01 2014

sonriente

April 24 2014

sonriente
1757 8b56 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viamartexxx martexxx
sonriente
7437 2a24 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheks heks

March 28 2014

sonriente
4736 8771

October 19 2013

sonriente

po prostu czuję się czasem pominięta.

sonriente
nienawidzę momentu kiedy nagle, całkowicie bez zapowiedzi robi mi się panicznie przykro. Gdy w jednej sekundzie dopada mnie ta chłodna rzeczywistość.
sonriente
0257 57c9
Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
sonriente
i close my eyes, i look away
that's just because i'm not okay.
but I hold on, I stay strong.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaawaken awaken
sonriente
z cier­pieniem jest jak z dziurą w ścianie - wy­pełnisz, zaszpachlu­jesz, po­malu­jesz i nikt nie zauważy. jed­nak ty i tak wiesz, że tam była. 
Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa

October 18 2013

sonriente
4955 e4a6
Reposted fromretaliate retaliate viaawaken awaken

August 19 2013

sonriente
najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby znikąd - była pełna cudownych emocji i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viablondieangel blondieangel

August 04 2013

sonriente
szukam świata w którym człowiek człowiekowi człowiekiem.
— J. Borszewicz
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viaunhappys unhappys

June 26 2013

sonriente
sonriente
tych, którzy znają swoją wartość, nie da się złamać, bo prawdziwa siła nie tkwi w wyglądzie, ale w umyśle.
     
— Wiktoria Zender
Reposted frompiepszoty piepszoty viaunhappys unhappys
<!--3 | via Tumblr</strong-->
sonriente
she took my heart, i think she took my soul.
Reposted frombalca balca viaRina Rina

June 01 2013

sonriente
człowiek nigdy nie powinien dać się źle traktować, bo wówczas traci szacunek dla samego siebie i odtąd jego życie będzie pozbawione sensu.
— Jerzy Kosiński "Malowany ptak"
Reposted frompsychotic-girl psychotic-girl viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl